Blomster

kistedekorasjon og minnemappe

Kostnadsfri tjeneste
Vi ønsker å være behjelpelig med blomster til gravferden. Under konferensen bruker vi oversiktlige brosjyrer som viser forskjellige forslag og løsninger. Vi benytter lokale blomsterleverandører og ved å bestille gjennom oss blir blomstene levert uten tillegg og frakt.
Vi garanterer dekorasjoner med høy kvalitet og som står i stil med andre blomster vi har levert til gravferden. Familien kan også selv kontakte en blomsterleverandør. Man kan da velge å få sendt regningen til byrået, hvis man ønsker å samle alle kostnader på en faktura.

Kistedekorasjon og øvrige blomster
Oftest lages det en kistedekorasjon fra nærmeste pårørende, som pryder lokket på kisten. I tillegg kan det også være et lite hjerte fra andre i nær familie som festes i fremkant på kisten.
Fra øvrig slekt og venner brukes det ofte både kranser, åpne og lukkede hjerter, båredekorasjoner(stående) og bårebuketter (i vase), Sløyfer brukes for å hedre den avdøde og uttrykke en synlig siste hilsen.

Merk! Forslag på sløyfetekster finner du ved å klikke på knappen "Forslag til sløyfetekster"

Opplesing av blomsterhilsener
Som regel leses alle hilsener opp under seremonien, enten av den som forretter/leder seremonien, gravferdskonsulenten, eller pårørende/venner. Det gjelder både sløyfer og kort, som er en siste hilsen til avdøde. Kondolansehilsener ment til familien (vår medfølelse), er mer privat og spares som regel f.eks. til minnesamværet.
Vi vil gjerne være behjelpelig med å løfte opp blomster ved opplesingen av sløyfene. Er det mye dekorasjoner, kan det å løfte alle blomster virke forstyrrende. Da kan en løsning være å kun løfte blomstene fra den nærmeste familie, eller ikke løfte noen av blomstene. Alle hilsener vil uansett bli lest opp. Pårørende og venner som ønsker å «legge på» sine blomsterhilsener selv, kan gjerne varsle oss om det noen dager før seremonien.
Alle blomster med sløyfe følger som regel båren, men buketter/dekorasjoner/planter uten sløyfe, kan familien få med hjem eller eventuellt til minnesamvær.

Minnemappe
Kort fra blomstene tar gravferdskonsulenten vare på i en egen minnemappe. Den inneholder også en hilsen fra oss, et program/sangark og minnetale fra presten, dersom vi har fått den.
Minnemappen leveres til familien etter seremonien, eller eventuellt til minnesamvær. Sammen med minnemappen leveres samtidig ev. kondolanseprotokoll, gaver og kondolansekort. Vi passer også på at private bilder og andre pynteting som familien lånt ut til seremonien, blir tatt vare på og levert tilbake samtidig.

Forslag til sløyfetekster
 • Alltid du minnes i kjærlighet
 • Alltid i våre hjerter
 • Alltid kjærlig god og mild, aldri vi deg glemme vil
 • Ditt minne vil alltid leve blant oss
 • De gode minnene vil alltid leve
 • Du vil alltid minnes i kjærlighet
 • Du vil alltid være i våre hjerter
 • Den som er elsket blir aldri borte
 • Du var oss så kjær, og så tung å miste
 • Elsket og savnet
 • En/Den siste hilsen
 • En siste hilsen og takk for alle gode minner
 • Et/Det siste farvel
 • For alltid gjemt i våre hjerter
 • Fred med ditt minne
 • Ha det, Oldefar
 • Hvil i fred
 • Hvil i fred, kjære...
 • Høyt elsker, dypt savnet
 • Høyt er du elsket, dypt er du savnet
 • I takknemlighet
 • I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
 • Guds fred
 • Mange gode minner
 • Minnene lever
 • Minnes i takknemlighet
 • Minnet om deg vil vi alltid ta med oss
 • Mot sykdom og smerte du kjempet og led. Vi savner deg sårt men unner deg fred.
 • På gjensyn
 • På gjensyn, kjære ...
 • Siste hilsen og takk for alt
 • Takk
 • Takk for all kjærlighet og omsorg
 • Takk for alle gode minner
 • Takk for alle gode år
 • Takk for alt
 • Takk for alt du gav oss
 • Takk for alt du var for oss
 • Takk for alt og hvil i fred
 • Takk for din kjærlige omsorg for oss alle
 • Vi møtes igjen
 • Vi savner deg, ...
 • Vi vil aldri glemme deg
 • Vår takknemlighet vil alltid vare ved