Personvernerklæring for Røros og Omland Begravelsesbyrå AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Røros og Omland Begravelsesbyrå AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandlinger av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder som er ansvarlig for gravferden, arvinger og andre pårørende:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e- postadresse.

Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordringen art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp. Det lagres ikke på våre nettsider.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: gravferdsetaten, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær etc. Ut over dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser og har databehandleravtaler med de leverandører og samarbeidspartnere der det er påkrevet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine opplysninger i henhold til personopplysningen og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:
post@roob.no
Røros og Omland Begravelsesbyrå AS

Postboks 163 7361 Røros