Annonse

I forbindelse med et dødsfall er det vanlig å rykke inn en dødsannonse i en eller flere aviser. Som oftest blir den satt inn i forkant av en seremoni, men kan også settes inn i etterkant hvis begravelsen/bisettelsen skal foregå i stillhet.

En dødsannonse har et opplysende og kunngjørende innhold, men samtidig prøver vi å gi den et visst personlig inntrykk. Vi utformer annonsen sammen med pårørende og sørger for å sette den inn i hvilken som helst avis i hele landet etter ønske.

I etterkant av seremonien kan en også sette inn takkeannonse. Dette kan være for å takke for deltakelse, god hjelp og støtte, minnegave eller annet. Vi er behjelpelig med å utforme takkeannonsen og sette den inn i ønskelig avis.

annonse.jpg