Hva skjer nå?

Her følger en kortfattet oversikt over hva som vil skje fremover. Rekkefølgen kan variere etter behov.

Kontakt med pårørende
Etter at pårørende, lege, personal fra sykehjem / sykehus har varslet oss om et dødsfall, vil vi ringe opp oppgitt kontaktperson og avtale et møte. Vi avklarer kun noen få spørsmål for å få avtale tid og sted for henting, dag for seremoni og gravplass.

Planleggingssamtale/konferense
Det avtales sted for planleggingssamtale eller det vi kaller for konferanse. Under denne samtalen hjelper vi dere med planleggingen av seremonien, og bruker god tid på dette. Det er mye å ta stilling til som kiste/urne, annonse, program til seremonien, blomster, protokoll, minnesamvær, gravkors, og muligens også inskripsjon/gravsten. Dere bestemmer hvor mye hjelp dere ønsker. Vi lager en oversikt over hva som er avtalt og vil alltid gi et prisoverslag.

Overføring
Det vil bli en overføring med begravelsesbil fra dødssted til bårerom ved seremonirom/kapell/kirke. Denne overføringen kan dere være med på. Det kan også være slekt, naboer og venner som har lyst å følge båren. Ofte oppleves det som rolig, fint og verdifullt å få være med på den siste kjøreturen.

Gjennomføring
Sammen gjennomfører vi planleggingen og vi passer samtidig på at alle instanser blir varslet. For oss er det viktig med god kontakt. Dere kan kontakte oss når som helst, da vi ønsker å være behjelpelig hvis det dukker opp nye spørsmål underveis.

Kontakt med prest/taler
Vi besørger kontakt med prest eller den som skal forrette under seremonien. De vil også kontakte dere for å avtale en samtale. Der blir man bl.a enig om hvordan minnetalen utformes.

Kontakt med pårørende
Dagen før seremonien vil vi kontakte dere. Alt skal da være klargjort og i orden, men det kan være noen spørsmål som det kan være fint å gå igjennom.

Seremoni
På seremonidagen pynter vi kirke/kapell med lys og de blomster som kommer. Dere kan gjerne møte opp en times tid før seremonien starter, for å ha ro og fred i kirken/kapellet. Da blir vi også enig om hvordan blomstrene skal presenteres og i hvilken rekkefølge.

Oppfølging
Noen uker etter seremonien, tar vi på nytt kontakt for å høre hvordan det går og om det er noe mer dere vil ta opp med oss etter seremonien. Det er selvfølgelig lov å ringe oss etter seremonien hvis dere har behov for det.

Se også: