Priser

Kostnad på en begravelse avhenger av pårørendes ønsker og valg. Vi vil alltid etter planleggingsmøte med pårørende gi et kostnadsoverslag over de tjenestene som er avtalt.

Vi kan bistå ved alle praktiske gjøremål:


- Fastsettelse av tidspunkt for seremoni etter ønskemål fra pårørende
- Levere kiste og utstyr
- Stelle den avdøde og legge i kiste
- Transport av båren
- Ta kontakt med prest/taler/kirkeverge/kirketjener/organist
- Annonsering i avisen
- Legge tilrette og delta ved syning av avdøde
- Ordne med trykking av program og takkekort
- Ordne med blomster, dekorasjoner/hjerter/kranser og pynting i kirke/seremonirom
- Utfylling og registrering av relevante dokumenter
- Melding til lensmann/skifteretten og NAV
- Minnesamvær
- Nedsetting av urne
- Urneforsendelse
- Lengre båretransport og forsendelse i inn og utland
- Ordne med inskripsjon, gravmonument og trekors

Prisopplysninger for gravferdstjenester:

Alle priser som er momsbelagte er inkludert moms.